Kostnader

 

 
Hem       Om oss       Hemma/borta       Vanliga frågor       Ombud       Kostnader       Bokningsstatus       Recensioner       Kundavtal/GDPR       Kontakt       Coronaviruset
Coronaviruset (per 2021-02-26)
Vardagshjälp med klös                                                            Seriös omsorg och passning av din katt!

Bokningar NYA KUNDER

Enligt vårt sätt att arbeta innebär ett uppdrag från nya kunder normalt att vi träffas hemma hos uppdragsgivaren eller hemma hos oss, bland annat för att vi i förväg ska få börja lära känna varandra och katten/katterna. Men, just nu kan denna rutin tyvärr inte tillämpas med hänsyn till myndigheternas rekommendationer vad gäller bland annat att hålla anstånd till andra människor.
Vi får istället i varje enskilt fall tillsammans bestämma hur vi bäst ordnar med de praktiska frågorna, vi skulle som ett exempel kunna träffas digitalt via Skype.

 

Bokningar TIDIGARE KUNDER

Vi sparar all korrespondens och alla våra noteringar från tidigare passningsuppdrag, vilket innebär att vi inte behöver träffas personligen inför nya uppdrag. Eventuella ändringar vad gäller skötseln av katten/katterna kan diskuteras per telefon.

 

Redan bokade uppdrag/Avbeställning

Alla våra kunder kan precis som vanligt helt utan kostnad avbeställa sin bokning hos oss, oavsett orsak och när så sker.

 

Avsägning av uppdrag

Om någon av oss två eller båda (d v s Marja och/eller jag Klas) skulle insjukna i Covid-19 kan vi eventuellt och beroende på sjukdomens svårighetsgrad samt tidpunkt för insjuknandet, tvingas avsäga oss ett inbokat uppdrag.

Denna situation kan inträffa också under pågående avtalsperiod! Oavsett när denna eventuella situation uppstår ska vi då med alla medel försöka hitta en ersättare (ett så kallat ombud) som kan ta över uppdraget, men att detta kommer lyckas kan inte garanteras. Om vi p g a sjukdom i Covid-19 enligt ovan tvingas avsäga oss ett inbokat uppdrag, och inte lyckas hitta någon som kan ta över uppdraget, ska inga krav på ekonomisk eller annan ersättning kunna väckas av uppdragsgivaren mot oss, oavsett när uppdragsgivaren meddelas om situationen. Nämnda villkor gäller förstås också vid annan allvarlig sjukdom.

 

Nya rutiner

Som en säkerhetsåtgärd för er, oss och andra inför vi per omgående och tills vidare följande rutiner:

- Om jag och/eller Marja blir sjuk eller drabbas av symptom som enligt myndigheternas rekommendationer innebär att vi bör stanna hemma och inomhus, meddelar vi våra kunder för att diskutera den uppkomna situationen. I första hand tar vi då kontakt med kunder som bokat oss för ett uppdrag inom de 1-3 närmast följande månaderna räknat från tiden för den uppkomna situationen. V g se vidare här ovanför under "Avsägning av uppdrag".

- Om en eller fler personer i våra kunders familjer blir sjuka eller drabbas av symptom som enligt myndigheternas rekommendationer innebär att familjemedlemmarna inte bör träffa utomstående och framför allt inte äldre människor, utgår vi från att våra kunder omedelbart meddelar oss. Vi får då tillsammans diskutera hur situationen ska hanteras.

- Oaktat ovannämnda måste jag och Marja såsom äldre människor för närvarande också begränsa de fysiska kontakterna med våra kunder. Detta gäller såväl i samband med s k förbesök, nyckelavhämtningar som när katter kommer för att bo hos oss och när vi kör hem katter efter ett boende hos oss. Exakt hur nämnda ska tillämpas får vi diskutera med varje enskild kund.

Vardagshjälp med klös • Virebergsvägen 14 • 169 30 Solna • Vi innehar F-skattesedel • Momsreg. nr: SE431123069401