Kostnader

 

 
Hem       Om oss       Hemma/borta       Vanliga frågor       Ombud       Kostnader       Bokningsstatus       Recensioner       Kundavtal/GDPR       Kontakt       Coronaviruset
Kundavtal/GDPR
Vardagshjälp med klös                                                            Seriös omsorg och passning av din katt!

 

De personuppgifter avseende uppdragsgivaren som ingår i våra kundavtal och kundfakturor är nödvändiga för att uppfylla bokföringslagens krav på bokföringsunderlag.

 

Vid tecknande av avtal med oss medger uppdragsgivaren som en del av avtalet att vi under högst ett års tid räknat från undertecknandet av avtalet, arkiverar de i avtalet och av uppdragsgivaren själv lämnade personuppgifterna. Samma medgivande gäller fakturan för uppdraget och den email-korrespondens som ligger till grund för avtalet.

 

Personuppgifterna fylls i för hand i avtalet vid det s k förbesöket hemma hos uppdragsgivaren.

 

Arkiveringen sker både digitalt (lagring på data-media) och i pappersform (förvaring i pärm).

 

Om uppdragsgivaren inom ett år från den sist aktuella avtalsperioden på nytt använder våra tjänster förlängs vår rätt att arkivera personuppgifterna med ett år, annars kasseras de arkiverade uppgifterna.

 

Oaktat det ovannämnda tar vi bort all form av s k molnlagring av våra kunders personuppgifter. I stället lagras nu alla säkerhetskopierade kundavtal, kundfakturor och email-korrespondens på externa datamedia, vilka bara kopplas in en kort stund då en säkerhetskopiering ska genomföras.

 

Våra kunder kan när som helst kräva att vi omedelbart kasserar alla eller vissa av deras lämnade personuppgifter.

 

Hos oss har endast Klas Kallin och Marja Nikkanen tillgång till de arkiverade personuppgifterna.

 

Vi lämnar aldrig ut våra uppdragsgivarens personuppgifter till tredje part och vi själva skickar aldrig ut någon form av reklam till våra uppdragsgivare.

Vardagshjälp med klös • Virebergsvägen 14 • 169 30 Solna Vi innehar F-skattesedel • Momsreg. nr: SE431123069401