Kostnader

 
Hem       Om oss       Hemma/borta       Vanliga frågor       Ombud       Kostnader       Bokningsstatus       Recensioner       Kundavtal/GDPR       Kontakt       Coronaviruset
Samarbeten med ombud
Vardagshjälp med klös                                                            Seriös omsorg och passning av din katt!

 

Om vi är fullbokade vad gäller hembesök till katter kan vi för närvarande inte erbjuda något alternativ.
Däremot, om gäller det inackordering samarbetar vi med ett par familjer som vi är personligen bekanta och goda vänner med.
Dessa familjer bor helt nära oss och vi har från och till anlitat dem när vi själva varit fullbokade. Lite formellt kallar vi dessa våra vänner för "Ombud" och Marja och jag går i god för deras lämplighet som inackorderingsfamiljer för katter. Dock, det är ni som djurägare som avgör om ni accepterar ett av oss föreslaget ombud.
När och om det blir aktuellt att engagera ett av våra ombud arrangerar vi först ett möte hemma hos ombudet där såväl ni som Marja och jag deltar. På så sätt får ni själva möjlighet att avgöra ombudets lämplighet. När ett ombud anlitas sker fortfarande allt det praktiska, t ex avtalsskrivande och fakturering genom Marjas och min försorg och det är alltid vi som bär det formella ansvaret för era katters välmående även om ett ombud efter ert godkännande anlitats. Samma priser gäller även om ett av våra ombud anlitats.

Vardagshjälp med klös • Virebergsvägen 14 • 169 30 Solna Vi innehar F-skattesedel • Momsreg. nr: SE431123069401