Kostnader

Hem       Om oss       Hemma/borta       Vanliga frågor       Ombud       Kostnader       Bokningsstatus       Recensioner       Kundavtal/GDPR       Kontakt       Coronaviruset
Vanliga frågor och svar
Vardagshjälp med klös                                                            Seriös omsorg och passning av din katt!

 

 - Kan man göra en preliminär bokning om datumen ännu inte är helt fastlagda?
Ja, det går bra och ni riskerar inga avgifter även om den preliminära bokningen avbeställes helt och hållet. Dock kan det bli så att vi kontaktar er för ett slutligt besked om vi får konkreta bokningsförfrågningar för samma period.

 

- Vad kostar det att avbeställa?

 Vi tar inte ut några avbeställningsavgifter, d v s det kostar ingenting att avbeställa.

 

- Vad händer om ni som uppdragstagare blir sjuka?

Då både jag, Klas (Kallin) och Marja (Nikkanen) är verksamma som kattvakter räknar vi med att i varje fall en av oss normalt ska kunna hålla sig frisk och därmed kunna klara av bokade uppdrag. Dock, p g a den rådande Covid-19 situationen, gäller just nu och tillsvidare vad som anges under "Coronaviruset" ("Avsägning av uppdrag"). Där nämnda villkor gäller förstås även vid annan allvarlig sjukdom.

 

- Får jag RUT-avdrag när jag anlitar er?
Tyvärr inte, v g se information på Skatteverkets hemsida.

 

- Varför gör ni hembesök till katter med två personer, blir det inte lägre priser om bara en av er besöker katterna?
Vi har bedömt att det är värdefullt om både Marja och jag besöker katterna. Det innebär att en av oss tar hand om de praktiska göromålen och den andre leker och umgås med katten/katterna under hela besökstiden. Såvitt vi kan bedöma är våra priser ändå inte högre än andras, ibland till och med lägre räknat utifrån faktisk umgängestid med katterna.

 

- Hur hanterar ni era kunders personuppgifter i anledning av införandet av GDPR?

V g se information under avsnittet "Kundavtal/GDPR" (f n och en tid framöver får alla kundavtal dessutom en bilaga vidhäftad där vi redogör för hur vi hanterar personuppgifter).

 

 - Ni anger att ni är Ansvarsförsäkrade i Trygg-Hansa, vad innebär det?
Det innebär en trygghet både för våra kunder och för oss själva. Om olyckan är framme och vi till exempel genom vårdslöshet vållar en sakskada i ert hem, då behöver ni som kund inte vara oroliga för att vi personligen inte har råd att ersätta er för skadan.

 

- Varför måste vi som kund skriva ett avtal med er?
Avtalet är en trygghet för såväl oss som för er som kund. Innehållet i avtalet återger endast vad vi tillsammans har kommit överens om, d v s detaljerna kring vårt passningsuppdrag. Med ett avtal riskerar vi inte att något väsentligt glöms bort.

 

- Stämmer det verkligen att ni inte tar något extra betalt när ni gör hembesök till katter på kvällar och helger?
Ja, det stämmer.

   

Vardagshjälp med klös • Virebergsvägen 14 • 169 30 Solna Vi innehar F-skattesedel • Momsreg. nr: SE431123069401