Covid-19

Uppdaterat 2020-07-16

 

Bokningsstopp/NYA KUNDER

 

Enligt vårt sätt att arbeta innebär uppdrag från nya kunder att vi måste träffas personligen hemma hos uppdragsgivaren eller hemma hos oss, bland annat för att vi i förväg ska få börja lära känna katten/katterna. Sagda kan för vår del inte genomföras med hänsyn till myndigheternas rekommendation för 70-plussare gällande fysisk distansering. Detta är bakgrunden till vår temporära bokningsstopp avseende nya kunder.

I nuläget vet vi inte hur länge det temporära bokningsstoppet för nya kunder ska gälla, det hela beror på Covid-19 situationens utveckling.

 

Befintliga kunder

 

Vi sparar all korrespondens och alla våra noteringar från tidigare passningsuppdrag, vilket innebär att vi inte behöver träffas personligen inför nya uppdrag. Eventuella ändringar vad gäller skötseln av katten/katterna kan diskuteras per telefon. 

 

Redan bokade uppdrag/Avbeställning

 

Alla våra kunder kan precis som vanligt helt utan kostnad avbeställa sin bokning hos oss, oavsett orsak och när så sker.

 

Avsägning av uppdrag

 

Om någon av oss två eller båda skulle insjukna i Covid-19 kan vi eventuellt och beroende på sjukdomens svårighetsgrad samt tidpunkt för insjuknandet, tvingas avsäga oss ett inbokat uppdrag.

Denna situation kan inträffa också under pågående avtalsperiod! Oavsett när denna eventuella situation uppstår ska vi då med alla medel försöka hitta en ersättare (ett så kallat ombud) som kan ta över uppdraget, men att detta kommer lyckas kan inte garanteras. Om vi p g a sjukdom i Covid-19 enligt ovan tvingas avsäga oss ett inbokat uppdrag, och inte lyckas hitta någon som kan ta över uppdraget, ska inga krav på ekonomisk eller annan ersättning kunna väckas av uppdragsgivaren mot oss, oavsett när uppdragsgivaren meddelas om situationen.

Nämnda villkor gäller förstås också vid annan allvarlig sjukdom.

  För hemsidans skrivbordsversion: nova på bordet och en bild på gallersäkrad balkong
Hem          Om oss          Hemma/borta          Vanliga frågor          Ombud          Kostnader          Bokningsstatus          Sekretess          Recensioner          Kontakt
 Kattvakt när du reser bort?
Vardagshjälp med klös                                                            Seriös omsorg och passning av din katt!

Kontakta oss när du behöver kattvakt! Vi har mångårig erfarenhet av katter. Antingen kan vi komma till din bostad för att där sköta om din katt, alternativt kan din katt komma och bo hos oss i Solna. Vi bor i en 3-rummare och har en inglasad balkong! Vi är rökfria. Utan extra kostnad får du daglig rapport via SMS eller e-post om hur allt står till med din katt.

 

Vi tar inte ut något förhöjt pris under kvällar, veckoslut eller under röda dagar. Vi tar inte heller ut några avbeställningsavgifter.

 

Efter gemensam planering av uppdraget får du alltid ett skriftlig Avtals- och Kostnadsförslag. Avtalet reglerar våra och dina skyldigheter i sammanhanget.

 

Vi ber alltid djurägaren om att få komma på ett s k förbesök för att under en stund få träffa din katt. Vi tror detta är mycket viktigt! Katten har då möjlighet att "sniffa in" oss i förväg, så att vi inte är helt obekanta när vi sedan kommer själva på första hembesöket. Om katten ska bo hos oss rekommenderar vi ett förbesök hem till oss. Nämnda förbesök kostar inget extra!

 

Dock, om vi ska göra ett ytterligare besök hem till er endast för att hämta nycklar till er bostad, tar vi ut milersättning samt eventuell trängselskatt och parkeringsavgift för detta moment (v g se närmare information under "Kostnader").

 

Såväl när vi gör hembesök som när din katt bor hos oss får den mycket uppmärksamhet och sällskap. Marja och jag gör i princip alltid hembesöken tillsammans, vilket innebär att en av oss sköter de praktiska göromålen och att den andre umgås med din katt under hela besökstiden. Då både Marja och jag är pensionärer och egentligen bara lämnar bostaden för att göra hembesök till andra katter, tillbringar vi väldigt mycket tid med din katt när den bor hemma hos oss.

 

Vi är Ansvarsförsäkrade hos Trygg-Hansa.

 

 

 

 

 Sistaloga180526

                 

                                 

                                    

Vardagshjälp med klös • Virebergsvägen 14 • 169 30 • Solna Vi innehar F-skattesedel • Momsreg. nr: SE431123069401

 

 

 

Covid-19

 Uppdaterat 2020-07-16

 

Nya rutiner

 

Som en säkerhetsåtgärd för er, oss och andra inför vi per omgående och tills vidare följande rutiner:

 

- Om jag och/eller Marja blir sjuk eller drabbas av symptom som enligt myndigheternas rekommendationer innebär att vi bör stanna hemma och inomhus, meddelar vi våra kunder för att diskutera den uppkomna situationen. I första hand tar vi då kontakt med kunder som bokat oss för ett uppdrag inom de 1-3 närmast följande månaderna räknat från tiden för den uppkomna situationen. V g se vidare i vänsterspalten på denna sida under "Avsägning av uppdrag".

 

- Om en eller fler personer i våra kunders familjer blir sjuka eller drabbas av symptom som enligt myndigheternas rekommendationer innebär att familjemedlemmarna inte bör träffa utomstående och framför allt inte äldre människor, utgår vi från att våra kunder omedelbart meddelar oss. Vi får då tillsammans diskutera hur situationen ska hanteras.

 

- Oaktat ovannämnda måste jag och Marja såsom äldre människor för närvarande också begränsa de fysiska kontakterna med våra kunder. Detta gäller såväl i samband med s k förbesök, nyckelavhämtningar som när katter kommer för att bo hos oss och när vi kör hem katter efter ett boende hos oss. Exakt hur nämnda ska tillämpas får vi diskutera med varje enskild kund.